Ferje-strekningane er ein del av riks -og fylkesvegnettet i Noreg. Møre og Romsdal med sine 22 fylkes-samband og fire riksveg-samband er landets største ferjefylke, både i tal køyretøy og passasjerar. I tillegg og særs viktig, Møre og Romsdal er eitt av landets fremste – og viktigaste eksportfylke, skriv Bernhard Riksfjord, tidlegare ordførar i Aukra kommune, i dette lesarinnlegget.