KrF sitt kvinneutval i Møre og Romsdal krev at alle helserelaterte forskningsprosjekt tek med både kvinner og menn i forskingsutvala. Medisinsk kunnskap om sjukdomar og verknader av legemiddelbruk byggjer framleis i alt for stor grad på menn. Det er på tide at det vert forska på kvinnehelse slik at vi sikrar riktig behandling også til kvinner, skriv Hjørdis Almelid Vikenes, i KrF sitt kvinneutval i Møre og Romsdal i dette lesarinnlegget.