I IOGT har vi ein kampanje som heiter hvitjul, og ho handlar om å ha kvite juledagar saman med borna. Det betyr at ein ikkje drikk alko hol i juledagane når ein er saman med born, skriv Per-Arne Lillebø, leiar i IOGT Region Midt-Norge og Hjørdis Almelid Vikenes, nestleiar i IOGT Region Midt-Norge i dette lesarinnlegget.