– Vi er sterkt bekymra for læringa og den psykiske helsa til elevane, seier Anders Riise og Monica Molvær frå Høgre. No vil dei bruke pengane fylkeskommunen sparer på streiken til øyremerking for elevane sitt beste.