Hugs – frå 1. januar gjeld ny forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen, inkludert eigne fartsgrenser for fritidsfartøy.