I år samarbeider soknerådet med Stefanusalliansen, ein misjons- og menneskerettsorganisasjon med særleg fokus på trusfridom. Det er eit tema som angår oss alle, – og over alt i verda. Det gjeld også oss, som eit livssynope samfunn med trusfridom er dette aktuelt.