Lokalsamfunnet i Midsund står ovanfor ei stor utfordring rundt det at unge flyttar vekk og ikkje flyttar tilbake igjen. Kva er det som forårsakar dette? Lokalavisa har snakka med to unge i forsøk på å få eit svar på spørsmålet.