Denne veka får 1 000 hjelpemiddelbrukarar i Molde kommune tilsendt eit brev med invitasjon om å delta i ein stor brukarundersøking, som omhandlar deira sine erfaringar med dagens tenester.