Silver Seafood AS har 27. mai i år fått løyve frå Statsforvalteren i Møre og Romsdal for sitt anlegg på Midsund i Molde kommune. Løyvet gjeld utslepp av taskekrabbeskall og er basert på eit utslepp på 1000 tonn pr. år, med 2 tonn per dag i gjennomsnitt og maksimalt 5 tonn/dag.