Molde kulturskole, avdeling Midsund, har gjennomført prosjektet "Bok med skulptur". Det vart både kreative og flotte skulpturar av bøkene som kulturskuleelevane har laga.