Velgerne har sagt sitt, det blir regjeringsskifte og etter alt å dømme en flertallsregjering med Ap, Sp og SV. Maritim Forum forventer at den nye regjeringen følger opp den offensive maritime politikken de argumenterte for i opposisjon og i valgkampen, skriver Arnfinn Ingjerd, daglig leder i Maritimt Forum Nordvest, i denne kronikken.