Stemmeretten er noe vi alle har kjær. Det er vår måte å direkte ta del i demokratiet og påvirke på den måten vi kan. Stemmeretten er et særskilt privilegium som har vært en stadig kampsak i samfunnet vårt, og den har flere ganger blitt utvidet for å gjelde en større gruppe, skriver Maritha Løken, i Møre og Romsdal Unge Høyre, i denne kronikken.