«Vi ble boende lengst nord i verden. Mellom oss og isen er der ingen. Men vi odlet dette landet. Vi dyrket dets jord, og der den tok slutt pløyet vi opp havet.», skrev pressemannen og politikeren Hermann Smitt Ingebretsen. Sitatet beskriver godt den viljen og råskapen som bor i oss nordmenn, skriver Peder Weidemann Egseth i Sjømat Norge, i denne kronikken.