Det er ein stad å møtes, ein stad å lære og ein stad å vere i aktivitet. Frivilligheita er limet i samfunnet, som skaper gode minner, venskap, samhald og stoltheit, skriv Heidi-Iren Wedlog Olsen, kulturdirektør Møre og Romsdal fylkeskommune og Ottar Brage Guttelvik, fylkeskommunedirektør i Møre og Romsdal fylkeskommune i denne kronikken.