Møre og Romsdal skal ha ein mangfaldig, relevant og tilgjengeleg kultursektor som er ei drivkraft for å utvikle gode lokalsamfunn, skriv Heidi-Iren Wedlog Olsen, kulturdirektør Møre og Romsdal fylkeskommune og Mona Fluge, rådgivar Møre og Romsdal fylkeskommune i denne kronikken.