Retten til et godt arbeidsmiljø ble i 2022 lagt til i FNs bærekraftsmål. I Norge tenker vi at vi har kommet langt når det gjelder å jobbe med bærekraftig arbeidsmiljø, skriver May-Britt Flønes, avdelingsleder i NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal, i denne kronikken.