Molde kulturskole tilbyr desentralisert undervisning. Det vil sei at dei underviser der elevane held til. Og dersom elevane held til på Midsundtrappa, så tilbyr dei undervisning der også!