Molde kommune startar koronavaksinering i rådhuset 3. september. Dette gjeld for personar som er 65 år eller eldre, og dei mellom 18-64 med underliggande risiko for alvorleg sjukdomsforløp av covid-19.