Molde kommune vaksinerer 16- og 17- åringar i veke 35. Det skjer på desse datoane og stadane: