Regjeringa har bestemt at barn i alderen 12- 15 år skal få tilbod om koronavaksine, og i Molde kommune blir det vaksinering 14. og 16. september for denne gruppa.