Tre nye elevar ved Romsdal videregående skole har i dag testa positivt på korona. Alle deltok på valkamparrangementet i Fuglsethallen sist torsdag.