Molde kommune har i løpet av det siste døgnet fått melding om to nye smittetilfelle. Begge er kobla til utbrotet i heimetenesta ved Glomstua omsorgsdistrikt, og begge er brukarar.