Molde kommune har i dag fått melding om to nye smittetilfelle. Dei er kobla til kvarandre, men dei har ingen samanheng med tidligare utbrot i kommunen.