Molde kommune har eit pågåande utbrot i eit bufelleskap i Råkhaugen. Bufellesskapet tilhøyrer eining for psykisk helse og rus, og til saman er fire personar smitta. Dette er to tilsette og to brukarar.