Molde kommune kunne fredag melde om 13 nye smittetilfelle. Tre skular, to barnehagar og heimesjukepleien er råka av koronasmitte. I Midsund er ein lærar ved Midsund skule konstatert smitta.