Ein bebuar ved Kirkebakken omsorgssenter døde tysdag kveld av korona. I løpet av november har det vore tre dødsfall ved institusjonen som skuldast korona.