Molde kommune har fredag morgon fått melding om eit nytt smittetilfelle. Det er ikkje kobla til det pågåande utbrotet, og smittekjelda er ukjent. Smittesporing pågår og så langt er fire personar satt i karantene. Dei skal testast i dag.