I neste veke mottek Molde kommune 6342 vaksinedosar. Talet er rekordhøgt, og gjer at kommunen kan framskynde tidspunktet for dose 2 for dei som har fått time før 13. oktober.