Alle barne- og ungdomsskuleelevar i Molde får med seg to sjølvtestar heim måndag 1. november. Testinga skal foregå heime. Den første skal takast på måndag etter skuletid, og den andre takast onsdag etter skuletid.