Stor pågang og problem med datasystemet har skapt kø og trafikkaos ved sjølvteststasjonen på Reknes måndag kveld. Dette skriv kommunen på sine eigne heimesider på Internett.