Klokka halv fire i dag opna Molde kommune eit nytt dropp-inn-tilbod for dei som skal levere PCR-sjølvtest. Sjølvteststasjonen finn du på parkeringsplassen på Reknes, mellom Moldebadet og bensinstasjonen.