Molde kommune melder at har du vore på desse stadane 6. august, så må du ha låg terskel for å teste deg.