Molde kommune har i kveld fått melding om fire nye smittetilfelle. Dei er alle knytt til kjente utbrot og smittesporing er avslutta. Dei smitta er både vaksne og barn, og eitt av barna er elev ved Kviltorp skole.