Molde kommune har i løpet av dei to siste døga fått melding om fire nye smittetilfelle. Den eine er elev ved Romsdal videregående skole, og vedkomande er høgst truleg blitt smitta i samband med valkamparrangementet ved skulen.