Molde kommune har onsdag ettermiddag fått melding om ytterlegare tre smitta elevar ved Romsdal videregående skole. Alle tre er heimehøyrande i Molde kommune. Til saman er det no sju smitta ved skulen, og alle var til stades på valkamparrangementet i Fuglsethallen sist torsdag.