Molde kommune har i løpet av det siste døgnet mottatt melding om 21 nye smitta.