Relativt få har testa seg. 120 personar var innom teststasjonen på Nøisomhed i uveret.