Molde kommune har fått tildelt 1,832 millionar kroner som skal benyttast til å kompensere tap og ekstrakostnader for lokale verksemder som har vore ramma av inngripande smitteverntiltak i samband med covid-19-pandemien.