Kommunene i Romsdal jobbar vidare med innføring av Helseplattformen, med planlagt oppstartsdato 4. november 2023. Dette gjeld alle kommunene i Romsdal; Rauma, Vestnes, Aukra, Hustadvika og Molde.