Heilt sidan eg tok over som redaktør for lokalavisa Midsundingen har eg spekulert i kvifor ikkje heile kulturlivet i øysamfunnet Midsund nyttar lokalavisa som profileringskanal for sine arrangement. Nokre er flinke, men alt for mange "hoppar bukk" over lokalavisa for sine arrangement.