Forslaget om fjerning av alle ferjer til Ona og naboøyer vart nedstemt i første omgang. Likevel, det har skapt frykt hos øyfolket. Mange stiller spørsmålsteikn om kva som vil skje i andre omgang, også i øysamfunnet Midsund, som har to livsviktige ferjesamband som er truga av rutekutt.