Forventningane og turgleda er til å ta og føle på når friluftsråda, i samarbeid med sine 27 kommuner, måndag 1. mai lanserar oppstart av ny Stikk UT! – sesong! 521 turmål gir mange valmoglegheiter og friluftsråda oppfordrar turfolket til å ta seg tid til å nyte og ta vare på naturen vi ferdast i.