Kristin Sørheim (Sp), leiar av samferdselsutvalet i fylket kjem med ei klar melding om ferjesambanda til og frå øysamfunnet Midsund. – Det blir ikkje fleire rutekutt, og det blir gratis ferje frå 16. august!