I ei ekstern kvalitetssikring (KS2) av Kjerringsundsambandet blir Aukra kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune anbefalt å arbeide vidare med å redusere kostnadar og risikoen for prosjektet.