Det vart to flotte gudstenester i Otrøy kyrkje julaftan. Strykarar, barnegospel og to ad hoc-kor deltok med nydeleg musikk og song. Begge gudstenestene var godt besøkt!