Ein stolpe har falle ned, og strengane ligg over Innsidevegen, ved sjuheimen i Midsund sentrum. Vegen vil bli stengt til eigar av stolpen kjem frå fastlandet måndag føremiddag.