Innovasjon Norge styrkar det maritime laget i Møre og Romsdal. Det skjer som ein oppfølging av regjeringa sin satsing på maritim eksport.