Innbyggarane i Molde kommune ser på klimakrisa som ein av Noreg sine største utfordringar, viser ein ny undersøking.