Høgtidsmessene 1. og 2. juledag var fylt av song og musikk. Prest Heidi Kristin Fagersand heldt ein flott tale over Johannesprologen, den flottaste teksten i bibelen: "I opphavet var Ordet, Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud".