I desember var gjennomsnittsprisen i Midt-Norge (NO3) lågare enn det som krevst for å kvalifisere for kompensasjonsordninga frå styresmaktene. Dette betyr at ingen i området omfattast av ordninga for desember måned, melder Istad Kraft.